Teknisk info

Deadlines

Desto tidigare vi får ert annonsmaterial, desto mer tid finns för att göra en bra annons. Hjälp med annonsutformning kostar ingenting extra, men vi behöver ert material senast 14 dagar innan utgivningsdag. Färdigt annonsmaterial behöver vi senast 10 dagar innan utgivningsdag.

Avbokning eller ändring

Avbokningar och ändringar ska vara skriftliga och lämnas senast klockan 10.00 tio arbetsdagar före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj eller vid årsavtal erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som då felaktigt erhållits motsvarande ord. pris.

Reklamationer

Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter lämningstid kan ej reklameras.

Ansvar

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet är korrekt producerat och överensstämmer med våra materialkrav. Kunden ansvarar för att annonsmaterialet finns annonsmottagningen tillhanda innan utsatt lämningstid. Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte. Vid produktion av oss, efter kunds godkännande ligger ansvaret på kunden om annonsens korrekthet.

Ladda ner Prislista

Annonsmaterial

Om vi ska producera annonsen behöver vi logo, helst i vektoriserat EPS eller PDF-format. Högupplösta bilder minst 200 dpi. Färdigt annonsmaterial levereras som tryckoptimerad PDF i rätt annonsstorlek.

ICC-profiler och annan teknisk info finns på www.mb-t.se/kund-35107900, välj MB-T Coldset.

Annonsmått

Uppslag på satsyta 440×295 mm
Uppslag med utfall 470×325 mm (+10 mm utfall)
Helsida på satsyta 205×295 mm
Helsida med utfall 235×325 mm (+10 mm utfall)
Halvsida stående 100×295 mm
Halvsida liggande 205×145 mm
Fjärdedel stående 100×145 mm
Fjärdedel liggande 205×70 mm
Åttondel liggande 100×70 mm

Annonsmaterial/tekniska frågor

annons@ltsmedia.se
Mari Johansson • 0768-95 79 36mari@ltsmedia.seannons@ltsmedia.se