Meny

Tidningen för företag och affärer

Äntligen Företag & Affärer är magasinet som vänder sig till länets alla 12.700 företagare och distribueras med posten. Syftet med magasinet är att inspirera dig som företagare samt ta del av andra företagares utveckling och förhoppningsvis få din entreprenörsanda att spira.

Såväl stora som små entreprenörer ger sin bild av tillväxt, framtida projekt och utmaningar i affärslivet. Innehåll av olika karaktär varvas med den oumbärliga konferensguiden, expertpanelen, trender, företagsutveckling och värdefulla tips.

Kontaktpersoner

Anders Georgson • 0734-60 94 56 • anders@ltsmedia.se
Thomas Gustafsson • 0734-60 93 66 • thomas@ltsmedia.se
Andreas Ljung • 0709-40 31 30 • andreas@ltsmedia.se
Christer Swenlert • 070-529 88 88 • christer@ltsmedia.se

 

Priser och storlekar:

Helsida (205x270 mm) 15.000:-
Halvsida
(stående 100x270 mm)
(liggande 205x130 mm) 
8.000:-
Fjärdedel (100x130 mm) 5.000:-
Konferensguiden 5 nr. 25.000:-