Äntligen Öst maj 2024

10 €NTLIGEN REPORTAGE VÅLD I NÄRA RELATIONER Rädda Barnen få loss pengar för att involvera barnens perspektiv, vilket senare kom att bli Carinas roll inom Utväg Skaraborg. Längre fram kom Jennie att anställas inom samma organisation för att arbeta med våldsutövarna. – Utväg Skaraborg nns tillgängligt för alla invånare i Skaraborgs 15 kommuner, betonar Jennie. Det är gratis och det är bara att ringa dit om man behöver hjälp och stöd. DESTRUKTIVA RELATIONER BRYTER NER Ann, som är den i trion som främst arbetat med våldsutsatta tjejer/kvinnor, berättar att hon mött otaliga starka individer som förändrats tillsammans med sin våldsamme partner. – Det nns endast en väg ut om du är utsatt för våld och det är att lämna den som utövar våldet. Detta är dock det farligaste du kan göra, för det är när tjejen/kvinnan lämnar en våldsutövande kille/man som högst risk nns att hon utsätts för grovt eller till och med dödligt våld visar forskningen, förklarar Ann. OLIKA TYPER AV VÅLD – Det förekommer även att tjejer/kvinnor utsätter killar/män för våld men det är inte lika vanligt och våldet är inte lika allvarligt. Våld kan ta sig olika uttryck - se faktaruta. Ann berättar att exempelvis det latenta våldet kan exempli eras med barnet som säger: ”Pappa slår oss inte längre, det räcker att han tittar på oss på det där viset så vet mamma och jag vad vi ska göra för att inte väcka hans ilska”. Carina, Ann och Jennie är oroade över att det allvarliga sexuella våldet ökar bland unga och menar även att människor med olika former av funktionsnedsättningar är en utsatt grupp. – Det händer också att vuxna barn slår sina föräldrar och att syskon slår varandra. VI KAN ALLA GÖRA SKILLNAD Ann, Carina och Jennie säger att det är viktigt att vi reagerar, frågar och agerar om vi misstänker att någon vi känner är utsatt. – Kanske har du en kompis som börjat dra sig undan sedan hon trä at en ny partner? Vi har hört många tjejer/kvinnor berätta att de hellre stannar hemma i stället för att hitta på något på egen hand för det blir så jobbigt e eråt med en kontrollerande och svartsjuk partner som förhör och är aggressiv. Det är även vanligt att tjejerna/ kvinnorna som är våldsutsatta tar sina killar/män i försvar och säger att han är snäll också … – I omklädningsrum och i mansdominerade miljöer har du som kille/man ett stort ansvar att reagera om någon använder uttryck som ”den jävla horan” eller liknande. Det kan kännas ovant och svårt att vara den som säger ifrån och kanske bidrar till dålig stämning, men det går att öva sig på det, säger Jennie. Barn som är utsatta eller bevittnar våld är o a rädda för att avslöja. – Men de vill att vi ska fråga och bry oss om, påminner Carina. n HIT KAN DU VÄNDA DIG: UTSATT FÖR VÅLD: Socialtjänsten i din kommun Utväg Skaraborg 070-085 25 06 Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50 Kvinnohuset Tranan Skövde 0500-41 86 68 Kvinnojouren Linnéan Lidköping 0510-219 00 Resurscentrum Heder 020-70 07 07 Stödlinjen för män 020-80 80 80 Stödlinjen för transpersoner 020- 55 00 00 Polisen 114 14, vid akut fara 112 PROBLEM MED ILSKA, AGGRESSION OCH VÅLD: Socialtjänsten i din kommun Utväg Skaraborg 070-085 25 06 Välj att sluta 020–555 666 PrevenTell 020-66 77 88 BARN OCH UNGA BRIS 116 111 Ungarelationer.se Det syns inte utanpå om någon lever med våld - men färsk statistik från Brottsförebyggande rådet visar att alla känner någon som är eller har varit drabbad. FOTO: GENREBILD, ERIC WARD, UNSPLASH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NTcx