Äntligen Väst Maj 2024

8 ÄNTLIGEN Solen spricker igenom och koftan av ull känns plötsligt överflödig. Uteserveringarna fylls av solhungrande människor och det skålas och dricks kaffe längs torgets vackra fasader. Runt borden hoppar gråsparvar och deras tjattrande blandas med sorlet av röster och klirrande porslin. Det är eftermiddag och vi befinner oss i ett vårligt Skövde. Jag slår mig ner hos Jennie, Ann och Carina. De har nyss anlänt med tåget från Göteborg och VKV:s kontor. Att de känner varandra väl och är nära kollegor märks på den goda stämningen och samspelet dem emellan. – VKV startades efter enhälligt politiskt beslut 2009 och har fått i uppdrag av regionalfullmäktige att utbilda samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård i hela Västra Götalandsregionen i frågor som rör våld i nära relationer. På nittiotalet ansågs det kränkande att en läkare frågade om alkohol- och tobaksvanor, något som idag är rutin och inget som någon höjer på ögonbrynen över. Vårt mål är alla inom vården och tandvården ska ha kunskap och ställa rutinmässiga frågor om våld, säger Jennie. – Även om en våldsutsatt tjej/kvinna svarar nej på frågan om hon blivit utsatt för våld, kan frågan så ett frö och det kan vara en start till att hon reflekterar över sin situation och blir medveten om att det finns hjälp att få. NY MEDVETENHET OCH FORSKNING – Tidigare talades det om lägenhetsbråk och kvinnomisshandel, berättar Carina men idag vet vi att våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och i alla former av relationer. Det har inget med klass att göra. Inte heller med etnicitet, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. De tre kvinnorna har stor erfarenhet i ämnet och alla har tidigare arbetat inom Utväg Skaraborg med våldsutsatta, våldsutövare samt barn som upplevt våld. Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan och erbjuder stöd för alla som bor i någon av Skaraborgs kommuner. – Det är positivt att det forskas och att utvecklingen har gått framåt. Idag har lagändringar bidragit till att både barn och kvinnor har större skydd, berättar Ann, Carina och Jennie. TEXT OCH FOTO: LENA GUSTAFSSON Tystnaden är den våldsutövandes bäste vän Det syns inte utanpå om någon lever med våld - men färsk statistik från Brotts- förebyggande rådet visar att alla känner någon som är eller har varit drabbad. – Fråga om du anar att något är på tok och reagera om någon uttalar sig kränk- ande uppmanar Ann Wolmar, Carina Eliason och Jennie Malm Georgson som är verksamma på VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. – Hjälp finns att få! För dig som är utsatt men även för dig som har aggressions- problem och utövar våld. FAKTA EXEMPEL PÅ VÅLD FYSISKT Slag, sparkar, stryptag, knuffar, bränna, förgifta, kväva, skaka. PSYKISKT Hota, förnedra, manipulera, skuldbelägga, tvinga, kontrollera, elak mot husdjuren. Psykiskt våld utövas ofta även digitalt. SEXUELLT Våldtäkt, tafsa, strypning vid sexuell aktivitet, tvinga någon att agera som i pornografin, ta kort, filma eller lura någon till sexuell aktivitet mot dennes vilja, penetration med kroppsdel eller föremål i mun, snippa eller ändtarm mot någons vilja. EKONOMISKT Hindra någon att studera eller arbeta. Förhindra delaktighet i ekonomiska beslut, spela upp pengar, kontrollera materiella tillgångar, tvinga att ta lån, skuldsätta. HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Kännetecknas framför allt av att våldet utövas kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger de våldsutövande stöd. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet betraktas ofta som nödvändigt för att upprätthålla en familjs anseende och heder. Det är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i begränsningar av frihet, hot, barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning och många fler sorters kontroll. FÖRSUMMELSE Att inte tillgodose till exempel barns, äldres eller funktionsnedsattas behov av fysisk-psykisk-emotionell och dental hälsa, vård och medicin, tillsyn, utbildning, känslomässigt stöd, näring, bostad, trygghet och kärlek. LATENT VÅLD Våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk, ”något hotfullt ligger i luften” och skapar otrygghet och rädsla.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NTcx