Företag & affärer

Äntligen Företag & Affärer är magasinet som vänder sig till länets alla 12.700 företagare och distribueras med posten. Syftet med magasinet är att inspirera dig som företagare samt ta del av andra företagares utveckling och förhoppningsvis få din entreprenörsanda att spira.

Utgivningsdagar 2019

27 februari, 8 maj, 18 september, 6 november

Kontaktpersoner

Kontakta någon av oss ansvariga för Företag & affärer.

Thomas Gustafsson

Marknad/ansvarig utgivare
073-460 93 66
thomas@ltsmedia.se

För stora och små företag

Såväl stora som små entreprenörer ger sin bild av tillväxt, framtida projekt och utmaningar i affärslivet. Innehåll av olika karaktär varvas med den oumbärliga konferensguiden, expertpanelen, trender, företagsutveckling och värdefulla tips.

Priser och storlekar

Helsida (200×267 mm)
Helsida med utfall (230×297 +  10 mm utfall)
15.000:-
Halvsida
(stående 97×267 mm)
(liggande 200×130 mm)
8.000:-
Fjärdedel (97×130 mm)5.000:-
Konferensguiden 5 nr.25.000:-

Vill du marknadsföra din konferensanläggning?

Unika sidor för dig som vill marknadsföra din konferensanläggning i Skaraborg.

Äntligen Företag & Affärer är magasinet som vänder sig till länets alla 12 700 företagare och distribueras med posten. Syftet med magasinet är att inspirera företagare samt ta del av andra företagares utveckling och förhoppningsvis få entreprenörsandan att spira. Den oumbärliga konferensguiden varvas med innehåll så som expertpanelen, trender, företagsutveckling, värdefulla tips m.m.