Teknisk info

Deadlines

Desto tidigare vi får ert annonsmaterial, desto mer tid finns för att göra en bra annons. Hjälp med annonsutformning kostar ingenting extra, men vi behöver ert material senast 14 dagar innan utgivningsdag. Färdigt annonsmaterial behöver vi senast 10 dagar innan utgivningsdag.

Avbokning eller ändring

Avbokningar och ändringar ska vara skriftliga och lämnas senast klockan 10.00 sju arbetsdagar före införingsdag. Vid avbokning av del i kampanj eller vid årsavtal erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som då felaktigt erhållits motsvarande ord. pris.

Reklamationer

Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande och faktura senast åtta dagar. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter lämningstid kan ej reklameras.

Ansvar

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet är korrekt producerat och överensstämmer med våra materialkrav. Kunden ansvarar för att annonsmaterialet finns annonsmottagningen tillhanda innan utsatt lämningstid. Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte. Vid produktion av oss, efter kunds godkännande ligger ansvaret på kunden om annonsens korrekthet.

Annonsmaterial

Om vi ska producera annonsen behöver vi logo, helst i vektoriserat EPS eller PDF-format. Högupplösta bilder minst 200 dpi. Färdigt annonsmaterial levereras som tryckoptimerad PDF i rätt annonsstorlek. ICC-profiler och annan teknisk info finns på www.v-tab.se/instruktioner välj Coldset_export.zip.

Annonsmått

Uppslag på satsyta 455×332 mm
Uppslag med utfall 470×350 mm (+10 mm utfall)
Helsida på satsyta 216×332 mm
Helsida med utfall 235×350 mm (+10 mm utfall)
Halvsida stående 106×332 mm
Halvsida liggande 216×164 mm
Fjärdedel stående 106×164 mm
Fjärdedel liggande 216×80 mm
Åttondel liggande 106×80 mm

Annonsmaterial/tekniska frågor

annons@ltsmedia.se
Mari Johansson • 0700-89 30 83 • mari@ltsmedia.se
Jenny Sundmark • 0768-95 79 36 • jenny@ltsmedia.se