Previous Page  13 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 32 Next Page
Page Background

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

13

ALMI

GENERATIONSVÄXLINGEN I NÄRINGSLIVET

T

renden är tydlig:

Den pågående stora

generationsväxlingen

i näringslivet är mer

odramatisk än väntat.

Företag med en bra affär i botten

hittar sin köpare. Men frågan om

generationsskifte är ändå mycket

viktig. Inte minst i Skaraborg.

För fem år sedan varnade vi på

Almi Väst för att många företag

riskerade att läggas ner, till följd av

att många företagare var till åren

komna. Omkring 3 000 aktiebo-

lag, av Skaraborgs då 7 500 kunde

komma att lägga ner fram till 2022

om de inte hittade en köpare.

Nu har halva tiden gått och vi kan

konstatera att många av de företagen

har lyckats med generationsskiftet.

MÅNGA VINNARE

Frågan är dock fortfarande högaktu-

ell. För om inte företag hittar köpare

och måste lägga ner när ägaren drar

sig tillbaka kommer det att slå hårt

mot sysselsättningen. Men också

försämrade skatteintäkter och lokal

samhällsservice.

Att företag överlåts istället för att

entreprenörer startar nytt har alltså

flera fördelar, inte bara för säljaren

som får en slant och anställda som

behåller sin arbetsplats. Dessutom är

det fördelaktigt för köparen. Köpa

sitt företag är ofta en genväg till

framgångsrikt företagande.

I köpet ingår ju också kompetens,

minskad risk för barnsjukdomar,

kunder, rutiner, varumärke. Det är

detaljer, utöver själva tjänsten eller

produkten, som är mycket dyr och

tidskrävande att skapa från grunden.

ÖVERVÄRDERING OCH

FÖRÄLSKELSE

På Almi Väst träffar vi många speku-

lanter till företag, eftersom vi ofta är

en del av finansieringslösningen. Två

saker är vanliga: övervärdering och

förälskelse.

Egentligen är det två sidor av samma

sak. Säljaren är många gånger identi-

fierad med företaget. Det är personens

bebis. Och precis som man höjer sina

barns fördelar övervärderas bolaget.

Därför behöver man ta in en oberoen-

de värderare. Det tar ofta lång tid att

diskutera fram rätt summa. Stöteste-

nen brukar vara goodwill. Alltså hur

mycket är den inarbetade kundkret-

sen värd, varumärket, relationer.

När köparen väl hittat ett företag den

är intresserad av, då uppstår föräls-

kelse. Det gäller inte minst första-

gångsföretagare. Risken är då att man

ignorerar risker och hot, eller i vart

fall förminskar deras betydelse.

Att det sker generationsväxlingar är

alltså positivt för hela Skaraborgs nä-

ringsliv. Det finns många fina företag

som förtjänar kärlek och näring ge-

nom nya tankar och utveckling. Mitt

råd är – bli måttligt förälskad och lyft

på alla stenar innan köp.

GENERATIONSSKIFTEN

GÅR SMIDIGARE ÄN BEFARAT

Text: Nina Gillbo, kontorschef Almi Väst Skaraborg

Nina Gillbo, Almi

Almi ägs av staten

tillsammans med

regionala ägare.

Visionen är att skapa

möjligheter för alla

hållbara idéer och

företag att utvecklas.

Almi erbjuder rådgivning,

lån och riskkapital.