Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

INNEHÅLL

JORDEN RUNT FRÅN KINNEGATAN I LIDKÖPING OCH TILLBAKA

Jerker hyr ett kontor där han arbetar med sina

datorer. Tvillingarna Sofia och Anna och kollegan Thomas ägnar sig åt telemarketing i firman strax

bredvid. Alla på kontorshotellet De la Gardie Park i Lidköping. Året är 1994 och över några

kafferaster sås fröer till såväl nya släktband som ett världsomspännande företag.

16

ÄNTLIGEN

FÖRETAG

&

AFFÄRER |

#1 FEBRUARI

JAMES NÄTVERK SKA LYFTA STOLSFABRIKEN I TIBRO

Något av ett slumpmässigt möte på kina-

krogen i Tibro tog James och Birgitta Minard

till Stolsfabriken.

22

EKONOMI- I VÄNTANS TIDER

Brexit och ny ame-

rikansk president, flera händelser som kan

påverka oss i Sverige.

4

DAGS ATT ANSTÄLLA?

Anställningsintervjun är avgörande för att hitta rätt person till

tjänsten. Vi listar fem tips för en lyckad anställningsintervju.

21

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER:

ANSVARIG UTGIVARE

Thomas Gustafsson

OMSLAGSBILD

Martin Frick

ANNONSFÖRSÄLJNING

Thomas Gustafsson 0734-60 93 66

thomas@ltsmedia.se

| Anders Georgson 0734-60 94 56

anders@ltsmedia.se

Andreas Ljung 0709-40 31 30

andreas@ltsmedia.se

| Christer Swenlert 0705-29 88 88

christer@ltsmedia.se

GRAFISK FORM

Mari Johansson 070-089 30 83

mari@ltsmedia.se

Jenny Sundmark 0768-95 79 36

jenny@ltsmedia.se

ADRESS:

Klostergatan 2, 532 32 Skara

E-POST:

info@ltsmedia.se

TRYCK:

V-TAB Vimmerby |

www.ltsmedia.se

LTSme

dia

presenterar stolt:

ÄNTLIGEN

FÖRETAG

& AFFÄRER

Magasinet som vänder

sig till länets alla 12.700

företagare.

Vi vill med vårt magasin

inspirera dig som företagare,

låta dig ta del av andra

företagares utveckling och

få din entreprenörsanda att

spira. Såväl stora som små

entreprenörer ger sin bild av

tillväxt, framtida projekt och

utmaningar i affärslivet.

Våra samarbetspartners tips

om ekonomi, prestationer

samt företagsutveckling

varvas med den oumbärliga

konferensguiden, trender

och motor.

Vi hoppas att Ni gillar

vår nya tidning och tar

tacksamt emot kommentarer

och tips, maila oss på:

info@ltsmedia.se

Under 2017 kommer

vårt magasin att delas ut

vid ytterligare fyra tillfällen:

5/4, 14/6, 6/9 samt 8/11.

26

ÄNTLIGEN FÖRETAG&AFFÄRER

KONFERENS

GUIDEN 2017

TEL

0515-43200

,www.kurortenmosseberg.se,

info@kurortenmosseberg.se

KONFERENS I KURORTSMILJÖ

Boka en

KONFERERA, INSPIRERA & DINERA

Vihar varit enplats förhäl

sa, liv

ochmöten sedan 1867.

En vistelse

hosos

s germångfacetteradeupplevelsermed

den

perfektablandningen av inspirationoch avkoppling,

nya idéerochku

linariska intryck.

Boka enkonferens imoderntu

trustade lokalerh

ososs.

Välkommenmeddin förfrågan ellerbokning!

HOTELL FALKÖPING

Ute efter konferensmed djungelsafari och hajdykning?Låter

spännande.Mendet hittardu

intehososs.Du

som kommer till

oss trivsmeddet enkla, trivsammaoch personliga.Vi fokuserar

tillhundraprocentpådigoch din grupp. Ingakrångligheter,

men skräddarsytt efter er. Kontaktoss gärna för visning,offert

ellerbokning!

TEL0515-68 61 00 WWW.HOTELLFALKOPING.SE E-POST: INFO@HOTELLFALKO PING.SE

STADSHOTELLET LIDKÖPING

Med flertalet lokaler,allamed trådlöst internet ochmodern

teknik sompassar till det lillamötet för 2pers.upp till stora

arrangemangom250pers. ellerfler så skräddarsyr vi ertmöte

efter era önskemål.Addera det centrala läget,67 rum, relax

samt en vackermatsal& bar såhar vi alla förutsättningar att

göra er vistelse fylld av kreativitet, inspiration& resultat!

0510-220 85 WWW.LIDKOPINGSTADSHOTELL.SE E-POST:KONFERENS@LIDKOPINGS TADSHOTELL.SE

KURORTENMÖSSEBERG

Boka enkonferens i kurortsmiljö.KONFERERA, INSPIRERA

&DINERA.Vihar varit en plats för hälsa, livochmöten sedan

1867.En

vistelse hososs germångfacetterade upplevelsermed

denperfekta blandningen av inspiration och avkoppling,nya

idéerochkulinariska intryck,Boka en konferens imodernt

utrustade lokalerhososs.Välkommenmed din förfrågan eller

bokning!

TEL.0515-432 00 WWW.KURORTENMOSSEBERG.SE E-POST: INFO@KURORTENMOSSE BERG.SE

FLÄMSLÄTTSTIFT-&KURSGÅRD

Välkommenut tilloss påFlämslätt! Inspireras av vårt

natursköna lägeoch låtkreativiteten

flöda.Vi

har enmängd

olika ändmålsenliga lokaler för, likväl,den lilla som den stora

gruppen.Adderat till detta så gör vi vårmatpå,imesta

möjligamån, lokala råvaroroch från grunden.

Läsmer om våra erbjudandeoch annat på flamslatt.se.

TEL.0511-304 40 WWW.FLAMSLATT.SE

FÖRETAG

&

AFFÄRER

MAGASINETTILLSKARABORGSALLA FÖRETAG

HANDHELD

GROUP

23 år senare ochmed

1000 återförsäljare över hela världen

PREMIÄR!

Ny tidning

till länets

alla 12.700

företag