Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

H

ar du ställt dig den frå-

gan? Allt för många fö-

retag, kommuner eller

andra organisationer

gör bara saker, utan att

ibland fundera på om det de gör leder

till de mål de vill uppnå.

HJÄRNFORSKARNA SÄGER ATT

av det du gör idag, så kommer

95 % att vara detsamma imorgon.

Det är precis det som vi kallar för

våra vanor. Trots det, så hoppas vi

ibland på att något nytt skall inträffa.

Einstein lär en gång ha sagt att

”Höjden av idioti, är att göra samma

sak om och om igen, men ändå för-

vänta sig annorlunda resultat”. Han-

den på hjärtat, har du, ditt företag

eller din organisation bra vanor? Har

ni vanor som gör att ni uppnår det ni

vill? En fråga som fler skulle må bra

av att ställa sig.

Vad är det då som påverkar vad

vi gör? De amerikanska forskarna

Edward Deci och Richard Ryan, som

har studerat vad som motiverar en

människa, konstaterar att det vi gör

behöver upplevas som meningsfullt

för att vi skall bli motiverade. Vad

är det då som känns meningsfullt i

din värld? Jag tror att någonstans,

handlar det om dina mål, oavsett om

de finns i ditt medvetna eller i ditt

undermedvetna. Enligt forskningen

så hamnar mer än 90 % av det du

upplever i ditt undermedvetna.

JAG TROR ATT

med tydliga, me-

ningsfulla och inspirerande mål kan

vi få mycket att hända, vilket de flesta

känner till, men varför gör vi inte

tillräckligt för att uppnå målen?

Ibland kan jag uppleva att rädslan för

att inte uppnå ett mål eller det vi vill

skall hända, är starkare än viljan att

verkligen nå ett mål. I förlängningen

bidrar det beteendet till att vi hindrar

oss själva från att lyckas. Rädsla är ju

trots allt den starkaste komponenten i

vår känslohjärna (Amygdala). Det är

den som räddade oss från den sabel-

tandade tigern som väntade utanför

grottan.

IBLAND SÅ FASTNAR

vi i våra

hinder, dvs det som håller oss tillbaka.

Hjärnan är som en muskel som

blir duktig på det vi tränar den till.

Om du har en tendens att upptäcka

och fastna på problem och hinder,

kommer du träna dina hjärna till att

upptäcka dessa i din vardag. Om du

gör tvärtom och fokuserar på mål och

det du vill, så kan du träna hjärnan

till det motsatta. Varför är det så få

som använder den vetskapen?

En annan aspekt i sammanhanget är

att en av de vanligaste sakerna som

många människor ångrar vid livets

slut, är just de där riskerna de aldrig

tog. De ångrar att de inte gjorde de

PRESTATION

ATT VÅGA MER

VARFÖR GÖR DU SOM DU GÖR?

Text: Thomas Viksberg