Previous Page  14 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 36 Next Page
Page Background

14

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

HAR DU HITTAT

FJÄRRKONTROLLEN?

TEXT: THOMAS VIKSBERG

Dagens samhälle gör att vi

blir allt mer individualistiska,

där var och en vill göra och

upptäcka mer saker.

V

ilket tillstånd behö-

ver du vara i för att

du skall prestera på

topp? Vet du hur du

skall göra för att byta

tillstånd om du behöver det? Är det

tydligt för dig vad som får dig att må

bra och vad som gör att du känner

meningsfullhet i livet?

En del människor har en tendens att

agera, som om de har förlorat eller

kanske aldrig hittat sin förmåga att

leda sig själva. Ungefär som att de

har lämnat bort eller slarvat bort

fjärrkontrollen till sitt liv. De låter

sig styras av yttre händelser, som t ex

väder och vind, istället för att själv

”hålla i rodret”. När vi tillåter oss att

påverkas för mycket av yttre händel-

ser löper vi en större risk att hamna

i svaga och energilösa tillstånd, som

ofta kan få en negativ inverkan på

de prestationer vi utför och därmed

på de resultat vi uppnår. I min värld

finns det ett samband mellan vilket

tillstånd du är i och hur du agerar för

att skapa bra resultat. ”Formeln” för

blir då:

Tillstånd > Agera > Resultat.

FÖRENKLAT SKULLE MAN

kunna

säga att tillstånd är summan av alla

tankar och känslor vi har inom oss.

Hur gör du då för att ändra till-

stånd? Det kan ju vara ganska bra att

behärska den förmågan då vi vet att

tillståndet har en så stor inverkan på

oss. Det finns två sätt att byta eller

bryta ett tillstånd

1)

genom att skapa

en bra tanke, t ex tänka på något

som gör mig glad eller

2)

göra något

med kroppen, t ex ställa mig upp och

sträcka på mig eller ta en promenad.

När du har en bra förmåga att han-

tera dina tillstånd har du skapat bra

förutsättningar för att ”att må bra för

att gå bra”.

I min värld

är tillstånds-

kontroll

en av de

viktigaste

delarna till

ett bra själv-

ledarskap,

dvs konsten

att leda mig

själv. Ett utvecklat självledarskap

bidrar till att jag oftare får de resultat

jag vill ha i mitt liv.

Vi är sedan ett tag tillbaka inne i ett