Previous Page  15 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 36 Next Page
Page Background

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

15

paradigmskifte, där det auktoritära

ledarskapet, dvs att chefen skall

bestämma allt och veta mest, på

väg bort. I allt fler organisationer

har medarbetarens kompetens en

allt större inverkan på organisatio-

nens framgång. I denna värld spelar

självledarskapet hos medarbetaren en

avgörande roll. Min uppfattning är

att det idag behövs fler medarbetare

som kan balansera resultat med mju-

kare förmågor som empati, kreativi-

tet, förmågan att inspirera och vara

förebilder för varandra. Medarbetare

som kan skapa synergier mellan de

mål vi vill uppnå och den prestation

som krävs är de medarbetare som gör

skillnad.

DAGENS SAMHÄLLE GÖR

att vi

blir allt mer individualistiska, där var

och en vill göra och upptäcka mer sa-

ker. Frågan är hur många som tränar

på att bli bättre på att utveckla sin

attityd, ta ansvar och att hantera det

som händer oss i vardagen? Vi får en

idé tidigt i livet om vilka vi är, dvs vår

identitet och vi har ett stort behov att

ha en identitet. Identiteten påverkas

av personer i vår omgivning som t ex

föräldrar och andra förebilder vi ser

upp till. Tänk om jag en dag inser att

jag vill och behöver göra förändringar

i mitt liv? Tänk om jag upplever att

min identitet begränsar mig. Hur gör

jag då? Hjärnforskarna påstår att

95 % av det du gör idag är samma

som du gjorde igår, dvs våra vanor.

Det är nu graden av ditt självledar-

skap sätts på prov.

Vad är då självledarskap? Förmågan

att leda mig själv i mitt egna liv. Det

kan t ex vara att sätta upp mål för

det jag vill uppnå, att reflektera vad

som händer mig, att hantera mina

tillstånd, att ha mod för att tänja på

gränser (utöka min komfortabla zon),

att agera proaktivt mm

Forskarna Deci och Ryan belyser i

sin teori (Self Determination Theory),

vilka faktorer som har största

inverkan på din inre motivation och

ditt självledarskap. Det är känsla av

kompetens, självbestämmande och

social meningsfullhet. Det handlar om

inre ledarskap, motivation och mental

träning för att kunna påverka min

inre motivation och göra de föränd-

ringar jag behöver.

Exempelvis så borde det vara obliga-

toriskt för alla att utbilda sig i självle-

darskap innan man går en ledarskaps-

utbildning om hur man leder andra.

För hur skall man kunna bli bra på

att leda andra om man inte kan leda

sig själv? Det är som att man skulle

lära sig att köra en buss fullastad med

passagerare innan man har lärt sig

hur man kör bil och transporterar sig

själv.

JAG ÄR HELT

övertygad om att ett

utvecklat självledarskap hos individen

ger frihet samtidigt som det bidrar

till att skapa effektiva organisatio-

ner, där alla vet vad de ska göra och

tar ansvar för hur de utför arbetet.

Detta förutsätter att organisationen

är öppen, har tydliga mål, väldefi-

nierade roller, samt en tydlig och rak

uppföljning!

Det är hög tid att hitta

fjärrkontrollen!

n

LEDARSKAP

HITTA FJÄRRKONTROLLEN

Exempelvis så borde det vara obligatoriskt för alla

att utbilda sig i självledarskap innan man går en

ledarskapsutbildning om hur man leder andra

Thomas Viksberg

coachar lag och individer

till världsklass såväl

inom näringsliv och

kommuner som inom

idrott.

Du kan läsa mer

om Thomas på

www.convinto.se