Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

9

ökar också i

en jämförelse

med resten

av landet.

Faktum är att

närmare var

fjärde företag

uppger att de

har anställt

mer personal.

Tron på en

fortsatt ökad sysselsättning är också stark – trots att det

alltså är svårt att få tag i lämplig arbetskraft.

Västra Götaland i sin tur kan delas upp i fyra regioner

– Göteborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Och det

finns vissa skillnader när de fyra jämförs med varandra.

KOMMA I KAPP

För Skaraborgs del kretsar det exempelvis kring att ha tap-

pat mark i orderingång, omsättning och lönsamhet.

Däremot finns det förväntningar på att tappet bara är en

tillfällighet, där Skaraborg kan komma i kapp och kanske

till och med gå förbi de andra tre inom en snar framtid.

- Det skapar en framtidstro hos våra ungdomar. Tidigare

var det exempelvis storstaden och Norge som gällde, men

nu finns det arbete här, förklarar Johnny.

POLITISKA RISKER

I barometern lyfts även politiska risker fram. Och enligt

alla som har deltagit skulle då den största risken vara att

arbetskraftskostnaderna och arbetsgivaravgifterna höjs.

Höjda skattekostnader är en annan risk som nämns i sam-

manhanget.

Enligt experten på området skulle därför följande åtgärder

krävas för att stärka det svenska företagsklimatet: säkra

småföretagens tillgång till kompetens, sänk arbetsgivarav-

gifterna och kostnaden för att anställa och förenkla samt

sänk skatterna på företagande.

n

Johnny Ingemarsson, Affärschef Företag på

Sparbanken Skaraborg

FAKTA: SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

• Småföretagsbarometern har genomförts

varje år sedan 1985.

• Småföretagsbarometern omfattar 4 000

företag inom det privata näringslivet med 1

till 49 anställda.

• Småföretagsbarometern produceras i ett

samarbete mellan Företagarna, Swedbank

och Sparbankerna.